Výškové práce

Výškové práce

Skvelá znalosť práce s lanom, špeciálne postupy v arboristike a naše skúsenosti nám dovoľujú vykonávať aj akékoľvek druhy výškových prác. Ak potrebujete:

  • opravy, nátery alebo búranie komínov
  • nátery, čistenie a opravy striech, fasád budov, stožiarov a iných výškových objektov
  • čistenie striech od snehu
  • čistenie studní
  • montáže a demontáže oceľových konštrukcií, rôznych druhov reklám, antén

alebo podobné služby, neváhajte sa na nás obrátiť.

Ukážky našej práce

Slovenský raj

Montáž rebríkov a stúpačiek na turistických chodníkoch v roklinách Slovenského raja.

Montáž stožiarov

Montáž stožiarov elektrického vedenia, práca pod vrtuľníkom.

Scroll to Top
Scroll to Top