Arboristika

Hlavnou náplňou našej činnosti je arboristika. Je to komplexná starostlivosť o dreviny rastúce najmä v urbanizovanom prostredí, pričom jej cieľom je hlavne udržiavať stromy v sídlach bezpečné pre svoje okolie.

Arboristike sa venujeme od roku 2012 a za ten čas sme ošetrili množstvo stromov po celom Slovensku i v zahraničí. Svoju prácu vykonávame väčšinou stromolezecky. V niektorých prípadoch, ak je to pre stromolezca alebo okolie príliš nebezpečné, používame aj plošiny.

Našimi prvoradými prioritami sú kvalita prevedenej práce a spokojnosť zákazníka. Pri svojej práci vždy dbáme na ochranu a bezpečnosť všetkých osôb a objektov nachádzajúcich sa v blízkosti prác.

Naše arboristické služby

Ošetrovanie stromov

Ak je kvôli zdravotnému stavu stromu alebo jeho bezpečnosti pre svoje okolie potrebné ošetrenie, je dôležité aby ho vykonal kvalifikovaný odborník.

Rizikové výruby

Dokážeme bezpečne odstrániť strom rastúci v tesnej blízkosti budov, elektrických vedení alebo iných prekážkok tak, že ho opatrne „rozoberieme“ a spustíme na zem.

Výsadba stromov

Výsadba stromov

Realizujeme výsadbu verejnej zelene. Profesionálne vysadenie stromu s ochranou pred poškodením je zárukou jeho dobrého ujatia a zdravého ďalšieho rastu.

Varovné príklady

Prečo sa obrátiť na nás

Orezanie stromu vám možno ponúkne ktokoľvek, kto má motorovú pílu alebo vysokozdvižnú plošinu. Rýchlo a lacno. Necitlivým a neodborným zásahom sa však strom dá ťažko až nenávratne poškodiť . Počas svojej práce v odbore sme videli množstvo varovných príkladov, ako by ošetrovanie stromov určite vyzerať nemalo.

Scroll to Top
Scroll to Top