Čistenie pozemkov

Zabezpečujeme čistenie pozemkov od drevín a porastov, ktoré bránia ich plnohodnotnému využitiu. Stromy, kry, dreviny alebo pne predstavujú významné prekážky pre využitie pozemku na stavebné, rekreačné alebo iné účely.

Čistenie zabezpečujeme za pomoci mechanizácie alebo manuálne. Vyrezávaním, kosením, mulčovaním či frézovaním.

Scroll to Top
Scroll to Top