Ako to nerobiť

Za roky svojej arboristickej práce sme videli množstvo smutných príkladov stromov orezaných niekým bez patričného vzdelania, skúseností a citu. Vedieť pracovať s motorovou pílou nestačí. Necitlivým a neodborným zásahom sa dá strom ťažko až nenávratne poškodiť .

Fotky pod týmto textom ukazujú, ako by výsledok „ošetrenia“ stromov určite vyzerať nemal.

Varovné príklady

Necitlivo orezané stromy

Stromy, ktoré v dôsledku „odborného ošetrenia“ prišli o všetku listovú plochu alebo o jej veľkú väčšinu. Takto orezané stromy sa podľa STN 83 7010 považujú za trvalo poškodené dreviny. Sú dôvodom na začatie konania zo strany orgánov ochrany prírody a krajiny a zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia voči tomu kto ich orezal.

Nezahojené rany

Príliš veľký rez na pagaštane a výsledok, ktorý na ňom bude približne o 15–20 rokov. Takéto rezy sa šíria hlboko do vnútra kmeňa a neraz spôsobia jeho neskoršie statické zlyhanie.

Vylomenie stromu

Následkom nesprávneho ošetrenia sa cez veľkú reznú ranu dostala do kmeňa stromu infekcia hubovými ochoreniami. Postupne v priebehu nasledujúcich rokov prerástla vnútrom kmeňa až ku koreňom navonok zdravého stromu. Potom už stačil jeden veterný deň… Naštastie blízko nikto nestál.

Scroll to Top
Scroll to Top