Ošetrovanie stromov

Zanedbanie starostlivosti o strom v obývanom prostredí môže mať za následok, že začne pre svoje okolie predstavovať riziko. Obnovenie bezpečnosti a zdravia stromu sa dosahuje najmä rezom a zaistením jeho koruny väzbami.

Pri ošetrení stromu je potrebné dodržiavať mnoho pravidiel a prihliadať na jeho zdravotný stav. Preto ho nemôže vykonávať ktokoľvek, kto vlastní motorovú pílu alebo plošinu, ale iba kvalifikovaný odborník. Pri správnom ošetrovaní stromov sa v skutočnosti motorová píla používa iba veľmi málo.

Všetci naši arboristi sú odborníci vo svojej oblasti s bohatými medzinárodnými skúsenosťami. Ošetrovanie stromov vykonávame podľa príslušnych legislatívnych predpisov1, technických noriem2 a podľa slovenských arboristických štandardov.

1 Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
2 STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

Ukážky našej práce

Redukcia koruny

Celoobvodová redukcia koruny lipy, ktorej cieľom bolo zmenšit náporovú plochu pre vietor a znížiť tak riziko zlomu alebo vývratu stromu.

Redukcia výšky koruny

Redukcia ľavého, nepomerne vyššieho ramena borovice, aby sa stabilizovalo vetvenie. Priamo pod stromom sa totiž nachádza rodinný dom.

Redukcia sekundárnej koruny

Prvá etapa redukcie sekundárnych korún líp ako príprava na budúci hlavový rez. Rez je realizovaný na etapy, aby sa zabránilo šoku z príliš veľkého úbytku listovej plochy.

Redukcia výšky tují

Redukcia realizovaná kvôli zjednoteniu výšky všetkých tují v areáli.

Celoobvodová redukcia

Redukcia topoľa v areáli základnej školy. Cieľom bola stabilizácia stromu a konárov proti ich zlomu alebo vývratu celého stromu.

Na poslednej fotke je platan po celoobvodovej redukcii, ktorej účelom je stabilizácia a symetrizácia koruny a zabezpečenie odstupu od budovy.

Celoobvodová redukcia orecha

Redukcia, ktorej cieľom bola v tomto prípade stabilizácia zlého vetvenia ramena nad strechou, odstup od budovy a stabilizácia hlavného kmeňa, ktorý mal vážne poškodenia.

Bezpečnostný rez

Skupinka agátov po bezpečnostnom reze, pri ktorom boli odstránené všetky suché, zlomené a v korune voľne visiace konáre.

Scroll to Top
Scroll to Top