Rizikové výruby

Ak je strom v zlom zdravotnom stave a predstavuje pre svoje okolie riziko, prípadne ho potrebujete z iného dôvodu vyrúbať, vieme vám pomôcť aj vtedy.

Špecializujeme sa hlavne na rôzne komplikované situácie, kde bežne používané postupy nestačia. Napríklad ak sa v okolí alebo rovno pod stromom nachádzajú budovy, frekventované cesty, chodníky, pomníky, elektrické vedenia, potrubia alebo akékoľvek iné prekážky.

Samotný výrub je veľmi náročný nakoľko prebieha postupným spúšťaním častí stromu na zem cez kladky za pomoci lán. Ak sa výrub nedá uskutočniť spúšťaním smerom dolu, používame žeriav na vytiahnutie smerom hore.

Ukážky našej práce

Rožňava

Suchý strom v areáli škôlky nebolo možné odpíliť celý kvôli tesnej blízkosti budovy a preliezkam pod ním. S použitím stromolezeckej techniky sme najprv odstránili konáre a následne rozrezali kmeň odvrchu po častiach.

Betliar

Rovnakú stromolezeckú techniku sme použili v Betliari.

Epfenhausen, Nemecko

Dvojkmenný buk zlomený po silnom vetre so snežením, pričom jeden kmeň zostal opretý o susedný strom, ktorý zabránil tomu, aby buk spadol na budovu pod ním. Buk sme čiastočne narovnali, postupne odstránili korunu tak, aby nám nespadla ani na budovu a ani do chovného rybníka. Následne sme odstránili po častiach kmeň.

Mníchov, Nemecko

Výrub viacerých stromov so žeriavom kvôli nedostatku priestoru v okolí stromov. Následná manipulácia bola oveľa jednoduchšia, nakoľko nebolo potrebné každý konár alebo každý kúsok kmeňa vynášat ručne k ceste zo vzdialenosti približne 60 metrov.

a ďalšie…

Výrub nad garážami v Nitre.

Výrub katalpy pre SNM v Kaštieli v Betliari.

Výrub smreka po veternej smršti v Banskej Bystrici.

Scroll to Top