Výsadba stromov

Výsadba verejnej zelene je niečo iné než si zasadiť ovocný stromček v záhrade. Vysádzajú sa vzrastlejšie stromy, ktoré je potrebné dobre upevniť, kým im podrastú korene a ukotvia ich v pôde. V prvých rokoch treba vysadené stromy chrániť nielen pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi ale aj rizikom poškodenia mechanizmami, vandalizmom či zverou.

Trvá mnoho rokov, kým strom vyrastie a začne vyzerať tak, ako na vizualizáciách architektov. Tieto roky sa nedajú urýchliť, no dajú sa stratiť, ak zle vysadené stromy vyschnú alebo dôjde k ich poškodeniu a treba namiesto nich vysádzať nové.

Ponúkame profesionálne vysadenie stromov, ktoré je zárukou ich dobrého ujatia a zdravého ďalšieho rastu.

Výsadba stromov
Scroll to Top