O nás

Arboristike – komplexnej starostlivosti a dreviny v urbanizovanom prostredí sa venujeme už od roku 2012. Za ten čas sme ošetrili množstvo stromov po celom Slovensku i v zahraničí.

Vieme odborne posúdiť zdravotný stav stromu, ošetriť ho, upraviť vzrast podľa vašich potrieb či zaistiť stabilitu stromu, aby nepredstavoval pre svoje okolie riziko. A ak je to nutné, dokážeme strom bezpečným spôsobom vyrúbať i v komplikovaných podmienkach bezprostrednej blízkosti budov, inžinierskych sietí či mobiliáru bez ich poškodenia.

Vďaka získaným skúsenostiam s pohybom v korunách stromov a pri práci používanou stromolezeckou technikou, vám vieme ponúknuť aj ďalšie služby ako sú rôzne výškové práce alebo čistenie zarastených pozemkov.

Začínali sme so zberom šišiek a semien listnatých stromov pre výsadbu v lesných škôlkach. V tom čase sa naša vrodená láska k prírode začala viac a viac prehlbovať . S každým nazbieraným kilom sme videli väčší význam, pretože aj my sme prispeli k tomu, aby v našich lesoch vyrástli milióny nových stromčekov.

Postupom času si stále viac uvedomujeme hodnotu a dôležitosť stromov v ľudských sídlach pre život ich obyvateľov. S každým ďalším ošetreným a zachovaným stromom rastie i naša láska k tejto práci.

Ing. Vladimír Šmelko

Certifikáty

Scroll to Top
Scroll to Top